ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130098
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  130098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonbanwangjom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังจ๊อม
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053455191
โทรสาร :
  053455191
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2480
อีเมล์ :
  wangjom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02:22:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม


นายสมบูรณ์กฤช แดงฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน