ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130099
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  130099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านถ้ำ
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-456634
โทรสาร :
  053-456634
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำ


นางลำพันธ์ ราษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน