ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงดาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130100
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงดาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchiangdao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเชียงดาว
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-455073
โทรสาร :
  053456240
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  bcdschool@hatmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงดาว


นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน