ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130103
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  130103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปางแดง
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460263
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 เมษายน 2553
อีเมล์ :
  ิbanpangdaeng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเชียงดาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:24:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางแดง


นายชัชวาล พวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน