ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130107
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  130107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจม 2 บ้านน้ำรู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENJAMA2BANNAMROO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านน้ำรู
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพตำบลเมืองนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู


นายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน