ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130109
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  130109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กอนใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaekonnai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่กอนใน
ตำบล :
  ทุ่งข้าวพวง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460008
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งข้าวพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:25:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน


นายนิติ วุฒิธนากรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กอนใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน