ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130110
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  130110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งข้าวพวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungkaophong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งข้าวพวง
ตำบล :
  ทุ่งข้าวพวง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-045125
โทรสาร :
  053-045125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งข้าวพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง


นายโสภณ ท้าวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน