ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130116
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  130116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Patthanatonnamkhunkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขุนคอง
ตำบล :
  ทุ่งข้าวพวง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรมป่าไม้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งข้าวพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:18:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง


ว่าที่ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน