ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130117
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  130117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านออน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านออน
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  052-009348
โทรสาร :
  052-009348
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0-0-2516
อีเมล์ :
  banonscholl@gmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านออนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน