ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเฟือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130118
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030017
รหัส Obec 6 หลัก :
  130118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pangfuang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางเฟือง
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  081-2894017
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  pangfuangschool@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 14:40:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางเฟือง


นางสมศรี เลายี่ปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเฟือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน