ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130119
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  130119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ป๋าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaepam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแม่ป๋าม
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460260
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/12/2500
อีเมล์ :
  Maepam@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:32:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม


นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ป๋าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน