ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะเยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130120
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  130120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางมะเยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangmayao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปางมะเยา
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  052-010338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ธันวาคม 2500
อีเมล์ :
  pangmayao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08:58:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางมะเยา


นายสมพงษ์ รักประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะเยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน