ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130122
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030021
รหัส Obec 6 หลัก :
  130122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Hoay Jakan Border Patrol Police Memorial
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยจะค่าน
ตำบล :
  ปิงโค้ง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  ้hueyjakhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  42 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์


นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน