ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมะริว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130124
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  130124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมะริว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangmariew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเมืองคองวังมะริว
ตำบล :
  เมืองคอง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/พ.ค./2504
อีเมล์ :
  wangmariew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองคอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองคอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:22:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมะริว


นายพรศิริ อิ่มสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมะริว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน