ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสามหมื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130126
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030025
รหัส Obec 6 หลัก :
  130126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยสามหมื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Doisammuen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำรู
ตำบล :
  เมืองคอง
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  052-081927
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  infosat
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองคอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  208 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  120 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11:46:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยสามหมื่น


นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสามหมื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน