ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130127
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  130127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanmuangna
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองนะ
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  0613472017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2502
อีเมล์ :
  maungna_ac123@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองนะ


นายสุพรรณ ปันทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน