ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแกน้อยศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130129
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030031
รหัส Obec 6 หลัก :
  130129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แกน้อยศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaenoisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแกน้อย
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  kaenoisuksa@windows.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10:55:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแกน้อยศึกษา


นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกน้อยศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน