ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130130
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  130130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองเขียว
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053045558
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/11/2529
อีเมล์ :
  ิnongkeawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลเมืองนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  101 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเขียว


นายภานุรังษี คงธนกฤตกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน