ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรินหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130132
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  130132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรินหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rinluang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านรินหลวง
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  109 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2562 เวลา 11:53:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรินหลวง


นางสาววิภาดา วิระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน