ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130178
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  130178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwiengfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านต้นหนุน
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-451565
โทรสาร :
  053451565
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  BWF_FANG@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง


นายเจตนิพิฐ รอบคอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน