ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130181
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  130181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งถืบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongtueb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโป่งถืบใน
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  052001898
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  pongtuab@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ


นายอนนท์ ปัญญาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งถืบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน