ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130183
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  130183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesoonluang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่สูนหลวง
ตำบล :
  แม่สูน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-346224
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2487
อีเมล์ :
  maesoonluang_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:52:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง


นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน