ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130184
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  130184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสันมะม่วง
ตำบล :
  แม่สูน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-346494
โทรสาร :
  053346494
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2465
อีเมล์ :
  pangsakschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.เชียงใหม่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางสัก


นางธิติลดา มหาพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน