ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นส้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130186
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  130186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านต้นส้าน
ตำบล :
  แม่สูน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-884916
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08:17:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นส้าน


นางสาวอรัญญา พลเจียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นส้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน