ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130187
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030090
รหัส Obec 6 หลัก :
  130187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  แม่สูน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-346444
โทรสาร :
  053346444
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  nongyaoschoolcm3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09:16:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว


นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน