ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130189
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  130189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sanpadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสันป่าแดง
ตำบล :
  แม่สูน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-051571
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤศจิกายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง


นายณัฐภูมิ อินชัยวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน