ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130190
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030083
รหัส Obec 6 หลัก :
  130190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่งอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaengonglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่งอนกลาง
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-884736
โทรสาร :
  053884736
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง


นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน