ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130192
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  130192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหลุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthunglook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านทุ่งหลุก
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053460026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2492
อีเมล์ :
  thunglook@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:16:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก


นายนคร เนติพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน