ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130194
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  130194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jaomaeluangooppathum 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปางควาย
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053051195
โทรสาร :
  053051195
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤศจิกายน 2506
อีเมล์ :
  jaomae1_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพระราชดำริฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 21:48:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1


นายอุทัย วงค์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน