ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130195
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  130195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยห้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยห้อม
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  052-082815
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2512
อีเมล์ :
  huayhom.s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม


นางรัชนีกร นันทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน