ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130201
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  130201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonphueng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านต้นผึ้ง
ตำบล :
  โป่งน้ำร้อน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053-452017
โทรสาร :
  053-886189
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2485
อีเมล์ :
  tonphuengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน