ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130203
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  130203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWIENGWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเวียงหวาย
ตำบล :
  ม่อนปิ่น
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-452018
โทรสาร :
  053-452018
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2497
อีเมล์ :
  wiengwai_school.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่อนปิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย


นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน