ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130204
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030052
รหัส Obec 6 หลัก :
  130204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpabong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าบง
ตำบล :
  โป่งน้ำร้อน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-453500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2483
อีเมล์ :
  banpabong_fang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  องค์การสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:25:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าบง


นายณัฐกิตติ์ กันทะศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน