ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130208
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  130208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Moung Chum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านม่วงชุม
ตำบล :
  ม่อนปิ่น
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-460023
โทรสาร :
  053460023
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  MCSCHOOL@CHAIYO.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่อนปิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:40:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงชุม


นายสิทธิพร นันตาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน