ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130209
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  130209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านลาน
ตำบล :
  ม่อนปิ่น
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-052573
โทรสาร :
  053-052573
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  bl.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่อนปิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2563 เวลา 17:16:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาน


นายชัชวาล อนาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน