ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130211
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  130211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huay mark liam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ตำบล :
  ม่อนปิ่น
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-460232
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่อนปิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 11:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม


นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน