ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130212
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  130212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNUNTARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่มาว
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-451131
โทรสาร :
  053-451131
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  ntrschool@watnuntaramschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนันทาราม


นายเสน่ห์ นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน