ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130213
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  130213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansansai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสันทราย
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-453516
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  bansansaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันทราย


นายอดิศร แสนแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน