ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130214
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  130214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsriboonruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสองแคว
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-346604
โทรสาร :
  053346604
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  watseeboonruangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง


นางยาใจ ธรรมลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน