ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130216
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030104
รหัส Obec 6 หลัก :
  130216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยงูกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huai Ngu Klang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยงูกลาง
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-451464
โทรสาร :
  053-451464
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2587
อีเมล์ :
  hngschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันติวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 20:30:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง


นายเฉลิมพร มณีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน