ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130218
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  130218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansanmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสันม่วง
ตำบล :
  แม่ข่า
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  089-2631157
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0
อีเมล์ :
  sanmaung2009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลแม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันม่วง


นายณฑวรรษ นนท์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน