ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130221
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030066
รหัส Obec 6 หลัก :
  130221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงป่าลัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงป่าลัน
ตำบล :
  แม่ข่า
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงป่าลัน


นางสาวชลลดา วงค์ดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าลัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน