ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130222
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  130222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันต้นเปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansantonpao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันต้นเปา
ตำบล :
  แม่ข่า
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-884918
โทรสาร :
  053460231
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16032502
อีเมล์ :
  santonpaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา


นายชาญปรีชา ชมสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นเปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน