ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิรุณเทพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130223
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  130223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิรุณเทพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wiroonthep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสันมะกอกหวาน
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-969904
โทรสาร :
  053-969904
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่งอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:23:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิรุณเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวิรุณเทพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน