ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130224
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  130224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PongnokSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโป่งนก
ตำบล :
  แม่คะ
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053346462
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  pongnok_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12:52:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งนก


นายสุวินทร์ อุปนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน