ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130226
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  130226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่คะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maekha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่คะ
ตำบล :
  แม่คะ
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053969287
โทรสาร :
  053969287
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/07/2482
อีเมล์ :
  maekha-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนคุณธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่คะ


นายสมบูรณ์ บุญเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน