ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130234
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  130234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaybonschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสันป่ายาง
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  0954475241
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  huaybon2011@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยบอน


นายเดชา สกลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน