ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130235
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  130235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเฮี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYHEINSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยเฮี่ยน
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  0882903192
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16กรกฎาคม2504
อีเมล์ :
  bahhschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน


นายณัฐพล แสงอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน