ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130467
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  130467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยน้ำเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaynamyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยน้ำเย็น
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  0895556939
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  huaynamyen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:11:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น


นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน