ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130469
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  130469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaidanu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสันต้นดุ่
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-054630
โทรสาร :
  053054630
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/11/2504
อีเมล์ :
  thaidanu2504.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ท่าตอน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่


นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน